Vrienden van Con Zelo


Stichting
Vrienden van Con Zelo
Opgericht in 1997

Onze vereniging wordt al jaren ondersteund door De Vrienden Van Con Zelo. Een enthousiaste groep mensen die de handbal en de voetbal een warm toedraagt en daar zijn wij ze heel dankbaar voor. Hieronder leest u hoe De Vrienden het zelf omschrijven:

Vrienden van Con Zelo

Iets voor u?

Onze sporters hebben uw steun nodig

Wij vragen uw steun om donateur te worden van de Vrienden van Con Zelo omdat het aantal donateurs afneemt en de ‘vergrijzing’ ook bij ons merkbaar is. Daarom doen wij een beroep op de jeugd zodat de toekomst gegarandeerd is en onze sporters gebruik kunnen blijven maken van de extra’s die wij bieden. Daarnaast trekt het gewijzigde subsidiebeleid van de gemeente uiteraard een wissel op de verenigingen en kunnen juist de Vrienden de verenigingen, dus de sporters, blijven ondersteunen.

De doelstelling van de Stichting Vrienden van Con Zelo is het financieel mogelijk maken c.q. ondersteunen van verenigingsactiviteiten, waarvoor binnen het normale budget van de verenigingen geen ruimte is.

De bedoeling van de Stichting Vrienden van Con Zelo is, door middel van een bijdrage van € 50,00 per jaar met zijn allen de voetbal – en handbalvereniging te steunen om de leden met nog meer plezier hun sport te laten beleven. Met name de jeugd heeft onze speciale aandacht want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: het sponsoren van jeugdkampen, penaltybokalen, speler/speelster van het jaar, (jeugd)scheidsrechters, bidons en een bijdrage voor de jeugdkeepers m.b.t. keeperhandschoenen. Maar ook worden materialen voor bijvoorbeeld trainingen gesponsord.

De kleding van trainers en begeleiders van Con Zelo wordt gesponsord door de Vrienden en is herkenbaar aan ons logo.

Ook kan de Omnivereniging een beroep op de Vrienden doen voor de aanschaf van zaken die alle verenigingen ten goede komen.

De jaarvergadering wordt elk jaar in maart gehouden.

Wilt u meer inlichtingen, of wilt u ook donateur worden, dan kunt u altijd even bellen of een email sturen naar

Cor van Herk

Secretaris Stichting Vrienden van Con Zelo

tel.       06 3650 1171

Email   cvherk@hetnet.nl

Uiteraard kunt u ook de overige bestuursleden benaderen: John Bruin, Nico Zwagerman, Arie Boekel of Simone Dam.