OMNI vereniging Con Zelo

Voor het beheer van Sportpark de Groet en de kantine zijn Zelo voetbal- en handbalvereniging Con Zelo verenigd in Omnivereniging Con Zelo. Deze vereniging kent een eigen bestuur, waar de voorzitters van voetbal en handbal (niet verkiesbaar) zitting in hebben.

De Omnivereniging kent verder een aantal commissies. Zie het schema hieronder voor de volledige samenstelling:

FunctieNaamAansturing commissie/bestuur
VoorzitterJohn Dekker
SecretarisAd VriendParkcommissie
PenningmeesterDirk BruinSponsorcommissie
Lid (op titel)Erwin DamVoorzitter voetbal
Lid (op titel)Maaike BoekelVoorzitter handbal
Bestuur seizoen 2021-2022

Parkcommissie
René Stoop (voorzitter)
Nico Zwagerman
Arie Bruin
Adri Agenant
Ad Vriend
Herman Zomerdijk
Johan Bakker
Peter Koppes
Jan Masteling
Wim Bos
Dick van Strien

Kantinebeheercommissie
Lia Albers
Marian Dam