Lid worden

Wil je lid worden? Meld je aan bij onze ledenadministratie! Wil je eerst kijken of je handbal leuk vindt, dan kun je ook eerst een aantal keren meetrainen. In totaal mag je 8 x gratis meetrainen; daarna beslis je of je lid wordt of niet. Kies je voor een lidmaatschap, dan betaal je vanaf dat moment contributie.

Download het inschrijfformulier voor aanmelding, vul het in en voeg een recente pasfoto toe (jpg. bestand). Lever het formulier in bij de ledenadministratie. Zodra je door de ledenadministratie bent ingeschreven, kun je meedoen aan wedstrijden.

Welkom bij onze club. Wij wensen je heel veel handbalplezier!

LedenadministratieKelly Damkellydam@conzelo.tv
PenningmeesterEllen Dekkercockenellen@hetnet.nl

Adreswijzigingen, wijzigingen van telefoonnummers of e-mailadressen? Geef het door aan de ledenadministratie.

De clubkleuren van Con Zelo zijn blauw (shirts) en rood (broekje). Op dit moment spelen alle teams in gesponsorde kleding, dus bij aanmelding hoef je alleen te zorgen voor goede sportschoenen. Voor de training kun je shirts e.d. vinden in de webshop van Con Zelo.  Je plaats er je bestelling direct bij Sport 2000 Sportshop Bouwes in Schagen. Je krijgt zelf 15% korting én je steunt onze club met je aankopen: iedere bestelling levert een sponsorbedrag op voor de club ter waarde van 10% van je bestelling.

Kanjers in de Sport
Iedereen die handbalt, doet dit op een sportieve manier en wil graag ook sportief behandeld worden. Dit geldt tevens voor alle vrijwilligers, trainers, scheidsrechters, coaches, bestuurs- en commissieleden. Daarom hanteren wij bij Con Zelo de regels van Kanjers in de Sport.

In onze sport:
……vertrouwen wij elkaar
……lachen wij elkaar niet uit
……helpen wij elkaar
……doet niemand zielig
……speelt niemand de baas
……hebben wij respect voor onszelf en voor anderen

Algemene gedragsregels
As lid van Con Zelo neem je stelling tegen alle vormen van agressie tegen vrijwilligers binnen de handbalsport (zie regels Kanjer in de sport). Je behandelt de vrijwilligers van de verenigingen (scheidsrechters, trainers, coaches, speelsters en bestuursleden) bij de uitoefening van hun taken met respect. Daarnaast ook alle andere vrijwilligers. Je ondersteunt deze vrijwilligers in situaties waarin zij agressief benaderd worden. Agressief gedrag is immers vaak de oorzaak van het verloren gaan van scheidsrechters, coaches, trainers en bestuursleden voor de sport. Je houdt je aan de spelregels. Spelregels zijn er om de sport sportief te houden. Sportieve strijd, vooral in een sport waar direct contact is met de tegenstander, vergt zelfbeheersing. Je hebt respect voor je medespelers en tegenstanders. Teveel blessures zijn het gevolg van overtredingen. Respect voor de regels en voor elkaar voorkomt onnodig letsel.

Ouder(s) en verzorgers van leden
Een wedstrijdje handballen betekent een tenue, coach, trainer, scheidsrechter, schone kleedkamer en toiletten, bestuursdienst, mensen achter de bar, rijden naar andere verenigingen etc. Dan is het heel fijn als ouders zich aanmelden als vrijwilliger om bij een van deze activiteiten te helpen. Als wij het met zijn allen doen (en niet steeds dezelfde mensen)  is het met recht: “vele handen maken licht werk”. De vereniging is altijd op zoek naar vrijwilligers. Wilt u actief deelnemen aan het verenigingsgebeuren dan kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur. Van ouder(s) c.q. van leden, wordt van u verwacht dat u:

Roulerend zorg draagt voor het vervoer van het team waarin uw zoon of dochter speelt. U wordt geïnformeerd over het rijschema. Wees u bewust van de veiligheid tijdens het rijden voor uzelf en de kinderen. Bent u verhinderd om de ingeplande tijd te rijden dan dient u zelf voor een alternatieve oplossing te zorgen. U kunt bijvoorbeeld ruilen met andere ouders.

Is er een probleem voor wat betreft het spelen? Bespreek dit dan met de coach, trainer of een bestuurslid. Lost dit het probleem niet op? Leg de klacht dan schriftelijk of mondeling voor aan het bestuur. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een bestuursvergadering. Na bespreking binnen het bestuur zal het bestuur contact met u opnemen om een en ander door te spreken/toe te lichten.

Ouders hebben geen inspraak in de teamindeling. Teams worden samengesteld door trainers en bestuursleden op basis van de volgende afspraken:
-Handbalvereniging Con Zelo hanteert dezelfde leeftijdsindelingen als het Nederlands Handbal Verbond (NHV) met uitzondering van onderstaande argumenten:
*F-, E- en D-jeugd wordt op basis van geboortedatum ingedeeld, maar leden die uitblinken kunnen een team hoger worden geplaatst om uitdaging te behouden en andere speelsters meer speelruimte te geven. Leden die voor het eerste jaar handballen kunnen een team lager geplaatst worden.
* De C-, B- en A-jeugd en senioren worden geselecteerd indien mogelijk.

Contributie 2022-2023

Team BR/WContributie (euro)Grote Clubactie loten
F-Jeugd € 126,00
E-Jeugd € 136,00
D-Jeugd € 158,00
C-Jeugd € 168,00
B-JeugdBRSP€ 179,00
B-jeugdWSP nvt
A-JeugdBRSP€ 190,005 loten
A-JeugdWSPnvt
SeniorenBRSP€ 199,003 loten
SeniorenWSP€ 226,003 loten
Recreant € 145,005 loten
BRSP= Breedtesport
WSP = Wedstrijdsport

De contributie  wordt in september gefactureerd en dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Wanneer het een probleem is om de factuur in 1x te voldoen, neem dan contact op met de penningmeester om de factuur in termijnen te voldoen.

Opzegging lidmaatschap
Je meldt je af bij de trainer en coach. Je levert alle materialen die je van de vereniging in bruikleen hebt (bal, tas, trainingspak, fleecevest e.d.) in bij ons sponsorcommissielid na afloop van het seizoen. Tenzij je tussentijds stopt, dan lever je meteen alle gesponsorde materialen in.

Ook meld je je schriftelijk of via e-mail af bij de ledenadministratie.

Bij afmelding tijdens het competitieseizoen betaal je toch voor het hele seizoen contributie d.w.z. t/m juni. In principe wordt verwacht dat je de lopende competitie (zaal en veld) uitspeelt. Afmelding tijdens het seizoen is alleen mogelijk bij overmacht, bijvoorbeeld bij verhuizing/zware blessure/zwangerschap.

Uiterste datum van opzegging voor het volgend seizoen is 1 april 2023 i.v.m. teamindeling. Meld je je na deze datum af, dan moet je voor het daaropvolgende seizoen de bondscontributie betalen i.v.m. reeds opgegeven teams aan het NHV. In geval van overlijden van een lid komt deze bijdrage te vervallen.