Sponsorcommissie – Vrienden van Con Zelo

Sponsorcommissie

De actieve sponsorcommissie is continue bezig om te kijken hoe sponsors betrokken kunnen worden bij handbal en voetbal en de OMNI. Het is een actieve commissie en bestaat uit:

Ad Boekel
Dick Dam
Dirk Bruin
Piet Houtenbos
Dirk Moras
Karin Houtenbos

Namens de handbal zitten Karin en Dirk in deze commissie.

De sponsorcommissie zorgt onder andere voor de borden langs onze handbalvelden. Momenteel hebben wij een 50-tal borden en ziet er prachtig uit. Ook zorgen zij ervoor dat alle teams in gesponsorde tenues handballen zodat de uitstraling van ieder team goed is. Wij zijn enorm blij met alle bedrijven die een bord hebben hangen en een tenue sponsoren. Waarvan een aantal bedrijven al jaren trouw zijn aan Con Zelo.

Naast activiteiten voor de handbal is de sponsorcommissie ook op andere vlakken actief. Zo hebben zij voor de 2e maal het fotoboek van Waarland uitgebracht. Laatste editie hiervan was 2014.

Heb je ook interesse om de vereniging te sponsoren met bijvoorbeeld een bord, een tenue, een vermelding op de site, een vast bedrag per jaar of iets anders neem dan contact op met Karin Houtenbos via mail karinhoutenbos@quicknet.nl


De Vrienden Van Con Zelo

 

 

 

 

 

 

Onze handbalvereniging wordt al jaren ondersteund door De Vrienden Van Con Zelo. Een enthousiaste groep mensen die de handbal en de voetbal een warm toedraagt en daar zijn wij ze heel dankbaar voor. Hieronder leest u hoe De Vrienden het zelf omschrijven. De doelstelling van de Stichting Vrienden van Con Zelo is het financieel mogelijk maken c.q. ondersteunen van verenigingsactiviteiten, waarvoor binnen het normale budget van de verenigingen geen ruimte is. De bedoeling van de Stichting Vrienden van Con Zelo is, door middel van een bijdrage van  € 50,00 per jaar met zijn allen de voetbal – en handbalvereniging te steunen om de leden met nog meer plezier hun sport te laten beleven. Met name de jeugd heeft onze speciale aandacht want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het sponsoren van jeugdkampen, penaltybokalen, speler/speelster van het jaar, (jeugd)scheidsrechters, bidons en een bijdrage voor de jeugdkeepers m.b.t. keeperhandschoenen. Maar ook worden materialen voor bijvoorbeeld trainingen gesponsord. De kleding van trainers en begeleiders van Con Zelo wordt gesponsord door de Vrienden en is herkenbaar aan ons logo. Ook kan de Omni vereniging een beroep op de Vrienden doen voor de aanschaf van zaken die alle verenigingen ten goede komen. De jaarvergadering wordt elk jaar in maart gehouden. Wilt u meer inlichtingen, of wilt u ook donateur worden, dan kunt u altijd even bellen of een email sturen naar Cor van Herk Secretaris Stichting Vrienden van Con Zelo tel. 06 3650 1171 email  cvherk@hetnet.nl

Jaarverslag 2017
Door uw steun hebben de Vrienden van Con Zelo ook in 2017 weer een bijdrage kunnen leveren aan de verenigingen om bepaalde dingen aan te schaffen en/of te organiseren ten gunste van de sporters, trainers en begeleiders.

Maar dit jaar kregen wij een grote klap te verwerken.
Op 20 september kwam er een dorpsgenoot voerwortelen halen op mijn werk, zoals elke woensdag. Hij bleef bellend in de auto zitten, stapte uit en vertelde dat Pieter overleden was.
Pieter overleden ? Hij was niet in orde, dat wisten we, maar dit !
Pieter, mede-oprichter en voorzitter vanaf het eerste uur van de Vrienden.
Op 4 september was de eerste vergadering na de zomerstop bij Pieter. We hebben gevraagd of het bij iemand anders moest, maar Pieter zei, nee hoor, bij mij.
Het was een rustige vergadering, zonder anekdotes, grappen en geen klap op tafel.

Pieter, bedankt voor alles wat je voor heel Con Zelo hebt betekend.

Waar hebben wij uw donaties aan toegewezen in het afgelopen jaar ?
– keepershandschoenen, trainingspakken, scheidsrechtertenues, stopwatch-horloges
– Penaltybokaal, keepersdag, 4×4 toernooi.
– kampioensbijdrage voetbal- en handbalteams.
– diverse activiteiten voor de jeugd, zoals bingo, kamp-weekend, slaap-weekend.
– vaste bijdrage W4-kosten

Extra :
– tv-scherm voor in de kantine
– laptop
– nieuwe picknicktafel
– aandeel nieuwe scorebord

Alle uitgaven worden uiteraard toegelicht in het financieel overzicht van onze penningmeester.

Wij hebben nog steeds paraplu’s en sjaals beschikbaar. Heeft u interesse ? U kunt alle thuiswedstrijden een paraplu en/of sjaal bij ons bestellen !
Uiteraard was er de ‘speler / speelster van het jaar’-verkiezing waarvoor gedurende het gehele seizoen wekelijks de formulieren werden ingevuld.
Bij Con Zelo voetbal is De speler van 2017 geworden : Marco Houtenbos.
De Vrienden sponsoren ook de beker voor de speelster van het jaar bij de handbal ; in 2017 heeft Simone Dam deze titel in de wacht gesleept.

Tijdens de vergadering van 20 november 2017 heeft het bestuur ondergetekende, Cor van Herk, als voorzitter gekozen en zal tot nader order tevens de secretariaatswerkzaamheden op zich nemen.

Kortom, dankzij uw steun hebben wij toch weer een steentje bij kunnen dragen aan onze sporters, trainers en begeleiders waar de vele supporters wekelijks van genieten.
Wij hopen dan ook in de toekomst op uw steun te mogen rekenen !

Met sportieve groet,
Cor van Herk