LID WORDEN !

Wat leuk je op deze pagina te zien. Dat betekent dat je graag lid wilt worden of er over nadenkt.

Meld je bij de ledenadministratie aan als je lid wilt worden. Wil je eerst kijken of je handbal leuk vindt dan kun je ook een aantal keren eerst meetrainen. In totaal mag je 8 x gratis mee trainen. Daarna moet je beslissen of je lid wordt. Kies je voor een lidmaatschap, dan betaal je vanaf dat moment contributie.

Download hier ( inschrijfformulier) het formulier voor aanmelding.  Vul dit formulier in en voeg een recente pasfoto toe (jpg. bestand). Het formulier moet  bij de ledenadministratie worden ingeleverd. Je kan pas meedoen aan wedstrijden als je door de ledenadministratie bent ingeschreven.

Welkom bij onze club en wij wensen je heel veel handbalplezier bij onze vereniging!

Ledenadministratie
Marit Tesselaar marit.tesselaar@live.nl
Penningmeester
Ellen Dekker-Braas cockenellen@hetnet.nl 

Adreswijzigingen, wijzigingen van telefoonnummers of emailadressen dien je aan de ledenadministratie door te geven.

De clubkleuren van Con Zelo zijn blauw (shirts) en rood (broekje). Op dit moment spelen alle teams in gesponsorde kleding dus hoef je bij aanmelding alleen te zorgen voor schoenen en sokken. Voor de training kun je shirts e.d. vinden in de webshop van Con Zelo.

Kanjers in de Sport

Ieder kind die handbalt doet dit op een sportieve manier en wil graag ook sportief behandeld worden. Dit geldt tevens voor alle leden, vrijwilligers, trainers, scheidsrechters, coaches, bestuur en commissieleden. Daarom hanteren wij bij Con Zelo de regels van Kanjers in de Sport te weten:

 

 

 

 

 

 

 

……vertrouwen wij elkaar
……lachen wij elkaar niet uit
……helpen wij elkaar
……doet niemand zielig
……speelt niemand de baas
……hebben wij respect voor onszelf en voor anderen

Algemene gedragsregels
As lid van Con Zelo neem je stelling tegen alle vormen van agressie tegen vrijwilligers binnen de handbalsport (zie regels Kanjer in de sport). Je behandelt de vrijwilligers van de verenigingen ( scheidsrechters, trainers, coaches, speelsters en bestuursleden) bij de uitoefening van hun taken met respect. Daarnaast ook alle andere vrijwilligers. Je ondersteunt deze vrijwilligers in situaties waarin zij agressief benaderd worden. Agressief gedrag is immers vaak de oorzaak van het verloren gaan van scheidsrechters, coaches, trainers en bestuursleden voor de sport. Je houdt je aan de spelregels. Spelregels zijn er om de sport sportief te houden. Sportieve strijd, vooral in een sport waar direct contact is met de tegenstander, vergt zelfbeheersing. Je hebt respect voor je medespelers en tegenstanders. Teveel blessures zijn het gevolg van overtredingen. Respect voor de regels en voor elkaar voorkomt onnodig letsel.

Ouder(s) en verzorgers van leden
Een wedstrijdje handballen betekent een tenue, coach, trainer, scheidsrechter, schone kleedkamer en toiletten, bestuursdienst, mensen achter de bar, rijden naar andere verenigingen etc. Dan is het heel fijn als ouders zich aanmelden als vrijwilliger om bij een van deze activiteiten te helpen. Als wij het met zijn allen doen (en niet steeds dezelfde mensen)  is het met recht: “vele handen maken licht werk”. De vereniging is altijd op zoek naar vrijwilligers. Wilt u actief deelnemen aan het verenigingsgebeuren dan kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur. Van ouder(s) c.q. van leden, wordt van u verwacht dat u:

Roulerend zorg draagt voor het vervoer van het team waarin uw zoon of dochter speelt. U wordt geïnformeerd over het rijschema. Wees u bewust van de veiligheid tijdens het rijden voor uzelf en de kinderen. Bent u verhinderd om de ingeplande tijd te rijden dan dient u zelf voor een alternatieve oplossing te zorgen. U kunt bijvoorbeeld ruilen met andere ouders

Is er een probleem voor wat betreft het spelen? Bespreek dit dan met de coach, trainer of een bestuurslid
Lost dit het probleem niet op? Leg de klacht dan schriftelijk of mondeling voor aan het bestuur. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een bestuursvergadering. Na bespreking binnen het bestuur zal het bestuur contact met u opnemen om een en ander door te spreken/toe te lichten

Ouders hebben geen inspraak op de teamindeling. Deze wordt samengesteld door trainers en bestuursleden op basis van de volgende afspraken: Handbalvereniging Con Zelo hanteert dezelfde leeftijdsindelingen als de bond (NHV) met uitzondering van onderstaande argumenten.
*De Mini’s en D-Jeugd op basis van geboortedatum worden ingedeeld. Leden die uitblinken kunnen een team hoger geplaatst worden om uitdaging te behouden en andere speelsters meer speelruimte te geven. Leden die voor het eerste jaar handballen kunnen een team lager geplaatst worden.
* De C-B-A-Jeugd en Senioren worden geselecteerd indien mogelijk is.

Contributie 2017-2018

Team  BR/W Contributie (euro) Grote club
F-Jeugd 105,-
E-Jeugd 120,-
D-Jeugd 145,-
C-Jeugd 150,-
B-Jeugd BRSP 160,-
WSP 175,-
A-Jeugd BRSP 175,- 5 loten
WSP 185,- 5 loten
Senioren BRSP 185,- 3 loten
WSP 210,- 3 loten
Recreant 131,- 5 loten
BRSP= Breedte sport
WSP = Wedstrijd sport

De contributie  wordt in september gefactureerd en dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Wanneer het een probleem is om de factuur in een keer te voldoen, neem dan contact op met de penningmeester om de factuur in termijnen te voldoen.

Opzegging lidmaatschap
Je meldt je af bij de trainer en coach. Je levert alle materialen die je van de vereniging in bruikleen hebt (bal, tas, trainingspak, fleecevest e.d.) in bij ons sponsorcommissielid na afloop van het seizoen. Tenzij je tussentijds stopt dan lever je meteen alle gesponsorde materialen in.

Ook meld je je schriftelijk of via e-mail af bij de ledenadministratie.

Bij afmelding tijdens het competitieseizoen betaal je toch voor het hele seizoen contributie d.w.z. t/m juni. In principe wordt verwacht dat je de lopende competitie (zaal en veld) uitspeelt. Afmelding tijdens het seizoen is alleen mogelijk bij overmacht, bijvoorbeeld bij verhuizing/zware blessure/zwangerschap.

Uiterste datum van opzegging voor het volgend seizoen is 1 april i.v.m. teamindeling. Meld je je na deze datum af dan moet je voor het daaropvolgende seizoen de bondscontributie betalen i.v.m. reeds opgegeven teams aan het NHV. In geval van overlijden van een lid komt deze bijdrage te vervallen.