Zaal-/bestuursdiensten

Bestuursdiensten 

Bestuurdienst 1e helft veld 2019
Dag/datum Tijd Persoon
zaterdag 31-aug-2019 09:15 t/m 13:30 uur Karen /Carla
13:30 t/m 17:30 uur VZV
zondag 1-sept-2019 9:15 t/m 13:15 uur Marian
13:15 t/m 15:30 uur Wendy
donderdag 5-sept-2019 18:45 t/m 21:00 uur Kelly/VZV
zaterdag 7-sept-2019 09:15 t/m 13:30 uur VZV
woensdag 11-sept-2019 18:15 t/m 20:30 uur VZV
zaterdag 14-sept-2019 09:15 t/m 15:30 uur VZV
woensdag 18-sept-2019 18:45 t/m 21:00 uur Anja
zaterdag 21-sept-2019 09:15 t/m 11:45 uur VZV
11:45 t/m 14:00 uur Dennis
zondag 22-sept-2019 10:15 t/m 14:30 uur Rianne
zaterdag 28-sept-2019 09:15 t/m 14:30 uur VZV
woensdag 2-okt-2019 18:45 t/m 21:00 uur Simone
zaterdag 5-okt-2019 09:15 t/m 14:30 uur Marit
14:30 t/m 17:45 uur VZV
zondag 6-okt-2019 09:15 t/m  13:15 uur Marian
13:15 t/m 15:00 uur Kelly
zaterdag 12-okt-2019 09:15 t/m 12:30 uur VZV

Zaaldiensten 

Aangezien er bij het organiseren van zaalhandbalwedstrijden, zowel door de gemeentelijke instanties, als door de NHV bepaald, een aantal regels en voorwaarden zijn vastgesteld, laten wij die hieronder volgen. Hieronder volgt een omschrijving welke taken de zaaldienst dient uit te voeren. Let wel, een slecht functionerende zaaldienst heeft financiële consequenties, er kunnen dan door de afdeling boetes worden opgelegd. Bij het niet op komen dagen zal de vereniging maatregelen nemen en de onnodige boetes verhalen op het lid indien het niet opkomen dagen verwijtbaar is. De zaalbeheerder zal de zaal openen en de tijdwaarnemings- en scoreapparatuur installeren.

 • De zaaldienst dient tenminste 15 minuten (half uur) voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn
 • Speelklaar maken van de zaal (doellatten voor E- in doel hangen) en na afloop weer opruimen.
 • De aanwezigheid van een verbandtrommel is verplicht.
 • Zorgdragen voor orde en netheid in de gangen, zaal, kleedkamers en tribunes.
 • Er dient zich altijd ee persoon van de zaaldienst aan de secretaris/tijdwaarnemings-tafel te bevinden.
  • Zorgdragen dat het programma vlot verloopt. De zaaldienst draagt zorg voor het op tijd laten beginnen van de wedstrijden en dient het scorebord te bedienen; De ploegen mogen tijdens de rust niet naar de kleedkamers
  • In het algemeen zijn de wedstrijden zeer scherp op tijd ingedeeld;
  • Voor het wisselen van speelhelft, het opkomen van teams, begroeten e.d. zijn per wedstrijd 5 minuten gepland; met uitzondering van de wedstrijden in de Landelijke divisie Landelijke divisies 10 minuten rust;
 • Afdelingsklasse 5 minuten rust (het speelveld mag hierbij niet verlaten worden);
 • tussen het eindsignaal van de eerste helft en het beginsignaal van de tweede helft mag niet meer tijd zitten dan de toegestane rust. Wij verzoeken de scheidsrechters hier terdege rekening mee te houden.
 • Voor het vooraf correct invullen en inleveren van het digitale wedstrijdformulier is de coach van het spelende team verantwoordelijk
 • De controle van de spelerspasjes is een taak van de scheidsrechter/ster. De toegang tot het speelveld moet tijdens de wedstrijd gesloten blijven. Met name de omgeving van de wisselbanken vrijhouden van toeschouwers en spelers(sters) die er niets te maken hebben. Wie een wedstrijd wil zien, dient gebruik te maken van de tribune.
 • De zaal mag alleen betreden worden op sportschoenen, die schoon zijn en niet afgeven op de vloer. Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Let er op dat men niet met sportschoenen aan van buiten komt.
 • Overtreders van de bovenstaande punten melden aan de beheerder van de sporthal.

 TIJDWAARNEMING

 • Het einde van beide speelhelften wordt aangegeven door het automatisch eindsignaal van de elektronische tijdklok of het eindsignaal (duidelijk hoorbaar fluitsignaal) van de secretaris/tijdwaarnemer. Indien er niet een voor iedereen zichtbare klok aanwezig is, bij een speeltijdonderbreking, de nog te spelen speeltijd aan een op de wisselbank aanwezige official doorgeven.
 • Een tijdelijke uitsluiting (2 minuten) begint met het fluitsignaal van de scheidsrechters voor het hervatten van het spel en niet bij het verlaten van de speler/ster van het speelveld. Is een speler/ster tijdens een of meerdere speeltijdonderbrekingen tijdelijk uitgesloten, dan staat ook zijn/haar straftijd stil. Het einde van de tijd van uitsluiting doorgeven aan de tijdelijk uitgesloten speler/ster of aan de teambegeleider.
 • Het eindsignaal van de eerste- en tweede helft dient ook te worden gegeven tijdens de uitvoering van een vrije worp of een 7-meterworp op het eindsignaal. De verdere afhandeling hiervan is bekend bij de scheidsrechters.  Een elektronisch scorebord mag alleen gebruikt worden indien deze bedienbaar is vanaf de wedstrijdtafel. Bij alle wedstrijden dient de elektronische klok op te lopen. Zie spelregels. Een door de scheidsrechters toegekend doelpunt dient direct te worden aangegeven op het scorebord.
 • Bij voorkeur niet tijdens een wedstrijd van tijdwaarnemer wisselen.

AANVANGSTIJDEN

 • De teams dienen vijf minuten voor aanvang van hun wedstrijd klaar te staan.
 • Wanneer een team niet op de vastgestelde tijd speelklaar is, wordt dit reglementair
 • beschouwd als niet te zijn opgekomen.
 • De hierdoor ontstane lasten worden op de schuldige vereniging verhaald;
 • Alleen in noodgevallen (overmacht) is de ordedienst in overleg met de zaalbeheerder (dus niet de scheidsrechter) bevoegd een te laat komend team alsnog te laten spelen. Zij bepalen of er al dan niet uitgelopen kan worden.

TAAK TEAMVERANTWOORDELIJKE

 • Voor elke wedstrijd zorgen, de verenigingen, voor minimaal twee goede speelballen.

 GEBRUIK KLEEDGELEGENHEDEN

De kleedgelegenheden zijn alleen toegankelijk voor scheidsrechters, spelers/sters, teamverantwoordelijke, E.H.B.O. en personen die de ordedienst vervullen.

Breedtesportwedstrijden

– Voor deze wedstrijden dient de thuisspelende vereniging voor een scheidsrechter te zorgen.

– Voor wedstrijden van de E- en D-Jeugd dienen doelverkleiners te worden aangebracht.

 DAMES EN HEREN SCHEIDSRECHTERS

Ook u verzoeken wij goede nota te nemen van het hiervoor geschrevene zodat u van alles op de hoogte bent en er mede voor kunt zorgen dat het programma vlot verloopt.

Bestuurdiensten 1e helft veld 2018

Klik hier voor de Checklist bestuursdienst->