Zaal-/terreindiensten

Terreindiensten

           
           
       
           
           
       
           
       
           
           
           
           
       
           
       
           
           
       
       
           
           
       
           
       
           
     

Zaaldiensten 

Voor het organiseren van zaalhandbalwedstrijden is, zowel door  gemeentelijke instanties als het NHV, een aantal regels en voorwaarden vastgesteld. Hieronder volgt een omschrijving van de taken die de zaaldienst dient uit te voeren. Let wel, een slecht functionerende zaaldienst heeft financiële consequenties: er kunnen dan door de afdeling boetes worden opgelegd. Bij het niet komen opdagen neemt de vereniging maatregelen en worden de onnodige boetes verhaald op het lid, als het niet opkomen dagen verwijtbaar is.

De zaalbeheerder opent de zaal en installeert de tijdwaarnemings- en scoreapparatuur. De aanwezigheid van een verbandtrommel is verplicht.

 • De zaaldienst dient tenminste 15 minuten (liefst een half uur) voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn.
 • Speelklaar maken van de zaal (doellatten voor E- jeugd in doel hangen) en na afloop weer opruimen.
 • Zorgdragen voor orde en netheid in de gangen, zaal, kleedkamers en tribunes.
 • Er moet altijd 1 persoon van de zaaldienst aan de secretaris-/tijdwaarnemings-tafel te zitten.
  • Zorgdragen dat het programma vlot verloopt. De zaaldienst draagt zorg voor het op tijd laten beginnen van de wedstrijden en bedient het scorebord. De teams mogen tijdens de rust niet naar de kleedkamers.
  • In het algemeen zijn de wedstrijden zeer scherp op tijd ingedeeld.
  • Voor het wisselen van speelhelft, het opkomen van teams, begroeten e.d. zijn per wedstrijd 5 minuten gepland, met uitzondering van wedstrijden in de Landelijke divisie Landelijke divisies (10 minuten rust).
 • Afdelingsklasse 5 minuten rust (het speelveld mag hierbij niet worden verlaten )
 • Tussen het eindsignaal van de eerste helft en het beginsignaal van de tweede helft mag niet meer tijd zitten dan de toegestane rust. Wij verzoeken de scheidsrechters hier terdege rekening mee te houden.
 • Voor het vooraf correct invullen en inleveren van het digitale wedstrijdformulier is de coach van het spelende team verantwoordelijk
 • Controle van de spelerspasjes is een taak van de scheidsrechter. De toegang tot het speelveld moet tijdens de wedstrijd gesloten blijven. Met name de omgeving van de wisselbanken vrijhouden van toeschouwers en spelers die er niets te maken hebben. Wie een wedstrijd wil zien, dient gebruik te maken van de tribune.
 • De zaal mag alleen worden betreden op sportschoenen, die schoon zijn en niet afgeven op de vloer. Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Let er op dat men niet met sportschoenen aan van buiten komt.
 • Overtreders van de bovenstaande punten melden aan de beheerder van de sporthal.

 TIJDWAARNEMING

 • Het einde van beide speelhelften wordt aangegeven door het automatisch eindsignaal van de elektronische tijdklok of het eindsignaal (duidelijk hoorbaar fluitsignaal) van de secretaris/tijdwaarnemer. Als er niet een voor iedereen zichtbare klok aanwezig is, bij een speeltijdonderbreking, de nog te spelen speeltijd doorgeven aan een op de wisselbank aanwezige official .
 • Een tijdelijke uitsluiting (2 minuten) begint met het fluitsignaal van de scheidsrechters voor het hervatten van het spel en niet bij het verlaten van de speler van het speelveld. Is een speler tijdens een of meerdere speeltijdonderbrekingen tijdelijk uitgesloten, dan staat ook zijn straftijd stil. Het einde van de tijd van uitsluiting doorgeven aan de tijdelijk uitgesloten speler of aan de teambegeleider.
 • Het eindsignaal van de eerste en tweede helft dient ook te worden gegeven tijdens de uitvoering van een vrije worp of een 7-meterworp op het eindsignaal. De verdere afhandeling hiervan is bekend bij de scheidsrechters.
  Een elektronisch scorebord mag alleen gebruikt worden als deze bedienbaar is vanaf de wedstrijdtafel. Bij alle wedstrijden dient de elektronische klok op te lopen. Zie spelregels. Een door de scheidsrechters toegekend doelpunt dient direct te worden aangegeven op het scorebord.
 • Bij voorkeur niet tijdens een wedstrijd van tijdwaarnemer wisselen.

AANVANGSTIJDEN

 • De teams dienen vijf minuten voor aanvang van hun wedstrijd klaar te staan.
 • Wanneer een team niet op de vastgestelde tijd speelklaar is, wordt dit reglementair
 • beschouwd als niet te zijn opgekomen.
 • De hierdoor ontstane lasten worden op de schuldige vereniging verhaald;
 • Alleen in noodgevallen (overmacht) is de ordedienst in overleg met de zaalbeheerder (dus niet de scheidsrechter) bevoegd een te laat komend team alsnog te laten spelen. Zij bepalen of er al dan niet uitgelopen kan worden.

TAAK TEAMVERANTWOORDELIJKE

 • Voor elke wedstrijd zorgen, de verenigingen, voor minimaal twee goede speelballen.

 GEBRUIK KLEEDGELEGENHEDEN

De kleedgelegenheden zijn alleen toegankelijk voor scheidsrechters, spelers, teamverantwoordelijke, EHBO en personen die de ordedienst vervullen.

Breedtesportwedstrijden

– Voor deze wedstrijden dient de thuisspelende vereniging voor een scheidsrechter te zorgen.

– Voor wedstrijden van de E- en D-Jeugd dienen doelverkleiners te worden aangebracht.

DAMES EN HEREN SCHEIDSRECHTERS

Ook u verzoeken wij goed notie te nemen van het hiervoor geschrevene, zodat u van alles op de hoogte bent en er mede voor kunt zorgen dat het programma vlot verloopt.